Wikia


Mexxen aka Mexen, Mexicanen
Mexxen
Categorie
Dobbelspellen
Moeilijkheid
★★★☆☆
Aantal Spelers
Spelers
Benodigdheden
Dobbels 2


Mexxen is een dobbelspel met een snel tempo waarbij de inzet snel verhoogd kan worden. Het spel wordt gespeeld met 2 dobbels en is gebruikelijk onderhevig aan de standaard dobbelregels.

RegelsEdit

De twee dobbels worden niet bij elkaar opgeteld, maar staan voor andere waarden. De hoogste dobbel staat voor de tientallen en het laagste voor de eenheden. Wanneer de twee waarden gelijk zijn staan ze tezamen voor het hondertal.
Voorbeelden:
Dobbel2Dobbel6 62 Dobbel2Dobbel1 21 Dobbel5Dobbel5 500

Er zijn twee speciale waarden in het spel: Dobbel2Dobbel1 21 en Dobbel3Dobbel1 31. 21 is het hoogst haalbare aantal punten, dit noemt met Mexx. Wanneer Mexx gegooid wordt, verhoogt de inzet met een afgesproken hoeveelheid bier. 31 is vervolgens het laagst haalbare aantal punten, maar deze worp telt niet mee in het aantal worpen en geeft de speler de mogelijkheid een slok drank uit te delen aan een medespeler.

Een van de spelers 'zet op' door de twee dobbels te gooien. Nu zijn er vier opties:

  • De speler gooit Mexx, de inzet wordt verhoogd en alle andere spelers mogen ook maar één keer gooien.
  • De speler gooit Dobbel3Dobbel1 en mag een slok uitdelen, de worp telt niet mee en de speler begint opnieuw.
  • De speler gooit een Dobbel1 of een Dobbel2, deze mag hij/zij laten liggen om zo de kans op Mexx in de volgende worp te verhogen.
  • De speler gooit een andere worp en gaat verder met worp 2.

Bij de volgende twee worpen herhalen deze opties zich met de restrictie dat een dobbel maar één keer mag blijven liggen, hierna moet deze weer opnieuw gegooid worden. Alleen de eerste speler kan het aantal worpen bepalen door Mexx in 1 of in 2 worpen te gooien. Wanneer de eerste speler geen Mexx gooit, krijgt iedereen 3 worpen.

DrinkenEdit

De speler met het laagste aantal punten moet de inzet drinken. Wanneer een aantal andere spelers Mexx heeft gegooid kan dit aardig oplopen. Echter wanneer twee of meer spelers het laagst geëindigd zijn volgt er een nieuwe "verdubbelings" ronde. De verliezende spelers spelen nog een ronde om te beslissen wie de inzet op mag drinken, wordt in deze ronde Mexx gegooid, dan telt deze dubbel.

Extra RegelsEdit

Extra regels kunnen toegevoegd worden om bijv. meer te drinken.

SoccieMexxEdit

Gespeeld wanneer één of meerdere leden van de Sociëteitscommissie meespelen. Om de consumptie te verhogen op de kroeg worden Dobbel4Dobbel1 41 en Dobbel4Dobbel3 43 ook gelijkgesteld aan Mexx. Hieruit volgt dat de 4 en de 3 ook mogen blijven liggen om de kans op Mexx te vergroten.

DGLMexxEdit

DGL = Dobbel6Dobbel5, de waarde die naar beneden ligt als Mexx naar boven ligt. DGL is gelijkgesteld aan Mexx. Wordt vaak gebruikt bij Blind Mexxen.

32 VastEdit

Wanneer iemand Dobbel3Dobbel2 gooit (het laagst mogelijk puntenaantal) mag eenieder willekeurige speler "Vast!" roepen of zijn elleboog op tafel zetten, de speler die 32 heeft gegooid moet vervolgens zijn beurt beëindigen. Soms wordt deze regel automatisch gehandhaafd.

VariantenEdit

Mexxen kent vele varianten en wordt op bijna elke kroeg anders gespeeld. Hier een greep uit het assortiment:

PowerMexxenEdit

Deze versie heeft een nog hoger tempo en wordt met twee paar dobbels gespeeld. Aan tegenovergestelde zijden van de borrelton beginnen twee spelers tegelijk met gooien, ze mogen in tegenstelling tot het originele spel de dobbels enkel doorgeven aan de volgende wanneer zijn Mexx gooien. Wanneer dit gebeurt dient de andere speler die aan het dobbelen is te drinken. Hetzelfde geldt wanneer er 31 gegooid wordt, wanneer een speler moet drinken mag hij/zij niet verder gooien. Ook bij dit spel geldt dat de 1 en de 2 één keer mogen blijven liggen. Als een speler ingehaald wordt, heeft hij of zij verloren en moet een adtje trekken. Vervolgens start het spel weer opnieuw.

Blind/Gesloten MexxenEdit

De dobbels worden niet open geworpen maar in een mok of redcup. De speler vertelt vervolgens wat hij/zij geworpen heeft en geeft de mok door aan de volgende speler. Die kan het bod vertrouwen en de mok doorgeven met een hoger bod, de mok schudden en zonder te kijken doorgeven met een hoger bod of de worp onthullen. Wanneer een worp lager blijkt dan het bod dient de bieder te drinken, is de worp echter hoger of gelijk aan het bod dient de speler die de onthuller te drinken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.